GOPIFY-HRMS

Giải pháp quản trị nhân sự tổng thể

            

Hành trang​ cho sự phát triển của doanh nghiệp   

 
Không chuẩn bị nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc thất bại. Trong môi trường kinh doanh cũng vậy, không một doanh nghiệp nào mong muốn mình mãi là doanh nghiệp nhỏ. Để đi nhanh và đi xa hơn, ngay từ những bước khởi đầu bạn cần các công cụ hỗ trợ hoạch định tài nguyên, giúp doanh nghiệp vượt qua những rủi ro về quản lý con người, cơ cấu tổ chức, phân bổ nguồn lực, kiểm soát tài chính, kinh doanh và hậu cần.

Tìm hiểu thêm

Phần mềm ERP - Khơi dậy tiềm lực doanh nghiệp cùng bộ giải pháp quản trị toàn diện   

 
Là một phần mềm quản trị tổng thể được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam ERP vẫn chưa được phổ biến bởi nhiều lo ngại về tính năng, cách vận hành và chi phí. Để gỡ bỏ rào cản và cổ vũ các doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, hãy cùng Factory360 tìm hiểu chi tiết về phần mềm ERP.

Tìm hiểu thêm